Bli medlem

Länk till bli medlem – formulär

För läkare

För att bli medlem måste man vara minst examinerad läkare. Två stycken ska rekommendera Dig för inval (de måste vara medlemmar). Om Du inte har någon som kan rekommendera dig för inval tag kontakt med Göteborgs Läkaresällskap så hjälper vi till.
Fyll i formulärets första del och klicka på ”Anmälan läkare” så sänds ansökan till Göteborgs Läkaresällskaps kansli. Du kommer att bli kallad för ett inval på något av våra onsdagsamkväm.

För icke läkare och läkare med examen från land utanför EU

Inval enligt § 3 moment 2

Kriterier för att kunna välja in icke läkare till Läkaresällskapet.
Se även information till höger.

1) Sökande måste ha avlagt doktorsexamen i medicinsk vetenskap och man ska dessutom ha lärarkompetens för medicinsk högskola.

2) Vara fortsatt forskningsaktiv på en nivå där man handleder egna doktorander och bedriver egen forskningslinje. Man ska också ha visat sig kunnig i handledarskap och vid redovisning av meriter så ska det framgå att man också har handlett forskare fram till disputation och vid åtminstone något eller några tillfällen varit handledare för läkare.

3) Personen ska dessutom vara tillgång för forskningsinstitutionen och dess medicinska inriktning. Rekommendationen ska innehålla några exempel på en sådan konkret fördel för den medicinska forskningen.

4) Vara till gagn för Sällskapets verksamhet.

Fyll i hela formuläret, alla fält är obligatoriska, och klicka på ”Anmälan §3 moment 2-läkare” så sänds ansökan in till Göteborgs Läkaresällskaps kansli.